neodisher N

Corrosive
neodisher N
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
  • (Klikkaa tästä jos haluat lisätietoja)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
dangerous substance
 
Tuotenumero.: 102762126 Hinta pyydettäessä for 1 kappale

Acidic neutralisation and cleaning agent - liquid concentrate -.

Free of surfactants

For the neutralisation of carried-over alkaline residues as well as for acidic pre-cleaning or cleaning of laboratory glassware. Limescale or other acid-soluble residues are removed. Easy to rinse off. Based on phosphoric acid.

Contents: 25 kg

(-) Tekninen tieto:
Rekisteröity tavaramerkki: neodisher®
(-) Turvaluokitettu tieto:
GHS numero: GHS05
Signaalimerkki: Vaara
Vaaramerkit: H290,H314
Varoitusmerkit: P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-numero: 1805