neodisher FA

Corrosive
neodisher FA
Kuva voi poiketa alkuperäisestä
  • (Klikkaa tästä jos haluat lisätietoja)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
dangerous substance
 
Tuotenumero.: 102761133 Hinta pyydettäessä for 1 kappale

"Classic" alkaline cleaner - liquid concentrate -.

Free of surfactants and oxidative additives.

Very good cleaning effect with high material compatibility.

Contents: 5 l

(-) Tekninen tieto:
Rekisteröity tavaramerkki: neodisher®
(-) Turvaluokitettu tieto:
GHS numero: GHS05
Signaalimerkki: Vaara
Vaaramerkit: H290,H314
Varoitusmerkit: P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-numero: 1719